MI ŠTEDIMO VAŠE VREME!

    AGENCIJA FENIX    |    TEHNIČKI PREGLED    |    NAČINI PLAĆANJA    |    VOZAČKE DOZVOLE    |    BONUS-MALUS    |    ZELENA KARTA    |    POMOĆ NA PUTU    |    PRENOS VLASNIŠTVA    |    KONTAKT    

 

BONUS-MALUS

 

   ŠTA JE BONUS – MALUS SISTEM?


Na ugovore o osiguranju od auto-odgovornosti, od 01.septembra 2011.godine bonus-malus sistem se primenjuje praktično, što znači da se premija osiguranja za određeno vozilo utvrđuje primenom odgovarajućeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran.

Na ovaj način  osiguranik koji  u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja,  odnosno  osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete, može očekivati  uvećanje premije osiguranja.

Osiguranici koji u ranijem periodu nisu imali štete po osnovu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti biće razvrstani u treći premijski stepen i ostvarivaće pravo umanjenja osnovne premije (bonus) od 5%.

Pažljivi vozači koji u naredne tri godine ne učine nijednu štetu biće razvrstani u  najniži prvi premijski stepen i  nagrađeni maksimalnim  umanjenjem osnovne premije (bonusom) u iznosu od 15% , jer svaka godina pažljive vožnje donosi po 5% popusta i umanjenje  premijskog stepena.    

Manje pažljivi vozači, sa jednom učinjenom štetom između dve registracije, moraju da plate 50% skuplju polisu i biće razvrstani u sedmi premijski stepen.

Nepažljivi vozači koji su načinili dve štete u prethodnom periodu  će biti razvrstani u deseti premijski stepen i plaćaće 110% višu cenu osiguranja, a za tri i više načinjenih šteta osiguranik će plaćati 150% veću premiju obaveznog osiguranja auto-dogovornosti i biće razvrstan u dvanaesti premijski stepen.

Dodatna kazna takvim vozačima je i nemogoćnost vraćanja na polazni četvrti premijski stepen, koje zbog jedinstvene baze podataka svih osiguranika pri UOS  nije baš tako jednostavno, i ide daleko sporije. Da bi se vozač koji je došao do maksimalnog dvanaestog premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne tačno osam godina i to bez ijedne jedine učinjene štete.

Znači, vraćanje  premijskog stepena „unazad“  ide svake godine za po jedan stepen, pod uslovom da vozač između dve registracije nije imao štetu.

Napominjemo da  se pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Promenom vozila, ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika. Bonus -malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.