MI ŠTEDIMO VAŠE VREME!

    AGENCIJA FENIX    |    TEHNIČKI PREGLED    |    NAČINI PLAĆANJA    |    VOZAČKE DOZVOLE    |    BONUS-MALUS    |    ZELENA KARTA    |    POMOĆ NA PUTU    |    PRENOS VLASNIŠTVA    |    KONTAKT    

POMOĆ NA PUTU

 

OSIGURANJE POMOĆ NA PUTU

 


CENA OSIGURANJA


Osnovna cena : 20€*
--------------------------------------------------------------------------------
Ukoliko imate osiguranje autoodgovornosti : 15€*
--------------------------------------------------------------------------------
Ukoliko imate auto-kasko osiguranje : 12€*
--------------------------------------------------------------------------------
Ukoliko imate osiguranje autogovornosti i kasko osiguranje : 8€ *
--------------------------------------------------------------------------------    

   Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu NBS. Popusti se odnose na vlasnike naših polisa osiguranja.

 

   Obezbeđujemo vam pomoć 24 sata, svakog dana u godini, u Srbiji i Evropi kao i pokriće troškova u slučaju kada je osigurano vozilo u nevoznom stanju ili nepodobno za dalju sigurnu vožnju. 

 

   Kroz ovo osiguranje pokrivamo troškove:

  • organizacije pomoći na putu,

  • popravke vozila u slučaju manjeg kvara,

  • vuče – prevoza teže oštećenog vozila,

  • prevoza vozača i putnika do prebivališta odnosno odredišta, ili

  • prenoćišta vozača i putnika.

 


   Troškovi popravke u slučaju manjeg kvara:
(ako se vozilo može popraviti na licu mesta u roku od 60 minuta)

  • ispražnjen pneumatik,

  • manji mehanički,

  • električni ili elektronski kvarovi

 

  Pokriveni su troškovi u slučaju manjeg kvara najviše do visine od 30 EUR*-a u Srbiji, odnosno 70 EUR* u Evropi.