Bonus/malus

Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključivanja polisa od auto-odgovornosti primenjivaće bonus-malus sistem, odnosno cena polise će direktno zavisiti od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana.

Šta je to bonus?

Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od auto odgovornosti, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta.

Šta je to malus?

 Malus predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu.

Šta je to premijski stepen?

Na osnovu premijskog stepena određuje se koliki ćete bonus ili malus imati prilikom registracije vozila, odnosno kupovine obaveznog osiguranja. U ovom slučaju se 4. premijski stepen uzima kao početni, koji npr. dobije vozač koji kupuje svoj prvi auto.

Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja koja je ista kod svih osiguravajućih kuća, a propisana je od strane NBS.

Kako zadržati bonus nakon prodaje starog i kupovine drugog automobila?

Osnovni problem je u tome što će vam u mnogim agencijama reći da bonus, odnosno premijski stepen koji ste imali kod prethodnog automobila, ne može da se prenese na vaš novi automobil, već da ponovo krećete od osnovnog 4. premijskog stepena.

Međutim, prenos bonusa sa vašeg starog vozila koje više neće da se registruje na vaše ime, na novonabavljeni vozilo jeste moguće.

U ovom slučaju je bitno sledeće:

  • Automobil sa kog se prenosi bonus mora da bude odjavljen ili prenet na novog vlasnika.
  • Ponesite odjavljenu saobraćajnu dozvolu u slučaju da je vozilo odjavljeno.
  • Ponesite kupoprodajni ugovor overen kod notara (može kopija) u slučaju da je vozilo prodato.
  • Ponesite original ili kopiju polise osiguranja automobila sa kog se prenosi bonus.

Izračunavanje premijskog stepena

Osnovni premijski stepen za prvu registraciju vozila na vaše ime je 4. Ukoliko se ne izazove udes i naplati šteta u narednih godinu dana sledeće godine premijski stepen je 3., i tako dok se ne dostigne do minimalne premije, tj stepena 1.

Sa druge strane, ako ukoliko se izazove udes premija skače za čak tri stepena gore, i sledeće godine je stepen 7.  Maksimalan premijski stepen je 12.

1. stepen
Popust 15% u odnosu na osnovni premijski stepen
2. stepen
Popust 10% u odnosu na osnovni premijski stepen
3. stepen
Popust 5% u odnosu na osnovni premijski stepen
4. stepen
Osnovni premijski stepen
5. stepen
Plus 15% u odnosu na osnovni premijski stepen
6. stepen
Plus 30% u odnosu na osnovni premijski stepen
7. stepen
Plus 50% u odnosu na osnovni premijski stepen
8. stepen
Plus 70% u odnosu na osnovni premijski stepen
9. stepen
Plus 90% u odnosu na osnovni premijski stepen
10. stepen
Plus 110% u odnosu na osnovni premijski stepen
11. stepen
Plus 130% u odnosu na osnovni premijski stepen
12. stepen
Plus 150% u odnosu na osnovni premijski stepen

Oslonite se na naše ljubazno osoblje, iskustvo u radu i odličnu ponudu.

Posetite nas u našem novo opremljenom prostoru svakog radnog dana od 08h do 16h.

Ili nas pozovite:

013/821-013
064/130-49-30