Dati nekome ovlašćenje/punomoć? DA ili NE

Naš odgovor bi bio NE.

Naravno da iza ovako izričitog odgovora stoji i obrazloženje koje nije toliko kratko i jednostavno. Naše iskustvo od 30 godina poslovanja u sferi registracije vozila i prenosa vlasništva naučilo nas je da je davanje ovlašćenja vrlo često uvod u moguće probleme.

Kupac vozila želi biti i vlasnik svog vozila

 Dosadašnja praksa pokazala je da lice koje kupuje vozilo za sebe zapravo ni ne želi ovlašćenje, nego odmah želi da prevede vozilo na svoje ime. Znači ovlašćenje obično traže preprodavci kako bi izbegli plaćanje poreza. Šta ovo znači za vas kao vlasnika vozila?

Znači da se može desiti da preprodavac proda vozilo trećem licu i da to lice takođe vozi na vaše ime. Na ovaj način vi uopšte ne znate ko i gde vozi vaš auto i šta radi sa njim. Takođe, sve kazne u kojima policijski službenik nema kontakt sa vozačem (parking kazne, kazne snimane i slikane kamerama) idu na vaše ime, jer se u bazi MUP-a upravo vi nalazite kao vlasnik.

Vreme trajanja ovlašćenja

Ako niste ograničili vreme trajanja samog ovlašćenja, ono je trajno i ovlašćeni ga može koristiti godinama. Ako ste mu u ovlašćenju omogućili i da može da produži registraciju, to znači da još godinama sa tim ovlašćenjem auto može biti registrovan na vaše ime, bez vašeg znanja i prisustva. Jednom smo imali situaciju da je vozilo 10 godina registrovano preko ovlašćenja, a da vlasnik sa saobraćajne nije ni znao da je to vozilo i dalje u njegovom posedu.

Jedini način da se ovo prekine je da pokrenete postupak opoziva ovlašćenja, i da u MUPu stavite zabranu korišćenja vašeg vozila trećem licu.

Mogući problemi

Dokle god se vozilo vodi na vaše ime, pravno gledano vi ste njegov vlasnik. Sve kazne i prekršaji dolaziće na vaše ime. Kako se u današnje vreme i prekršaji evidentiraju “online” odnosno kada vi i ne znate da ste uhvaćeni ili snimljeni, svaki saobraćajni prekršaj će doći na vašu kućnu adresu. Na vama je onda da dokazujete kome ste dali automobil i zašto. O kaznama za parkiranje i da ne pričamo.

Takođe se dešavalo da se sa vašim vozilom napravi šteta. Nemojte zaboraviti da ukoliko lice koje je napravilo štetu pobegne sa mesta udesa, osiguravajuće društvo će automatski tražiti naplatu štete od vlasnika vozila, a onda je opet na vama da dokazujete kome ste dali vozilo.

Prenos bonusa na novo vozilo

Svi vlasnici vozila već znaju za bonus na polisi osiguranja, i s obzirom da je on povećan na 25% u slučaju kada niste imali štete, predstavlja značajno umanjenje troškova registracije.

Ukoliko ste nekom dali ovlašćenje i on ne prevede vozilo na svoje ime, vi samim tim ne možete preneti bonus sa te polise na novo vozilo. Medjutim, ukoliko novi vlasnik odmah prevede vozilo na sebe, vi svoj bonus možete preneti na novonabavljeno vozilo koje će se voditi na vaše ime. Sve što vam je potrebno za prenos bonusa jeste kopija kupoprodajnog ugovora overenog kod notara, kopija uplatnice za porez i kopija poslednje polise sa prodatog vozila.

Ukoliko ipak dajete ovlašćenje trećem licu…

Ako ipak odlučite da date ovlašćenje trećem licu, naša preporuka je da dobro proverite koje radnje su navedene u samom tekstu. Zavisno od toga kome ste dali ovlašćenje možete staviti da samo može upravljati vozilom, ili da ga samo može prodati, ali ne i registrovati.

Takođe možete staviti i vremensko ograničenje trajanja, na primer do isteka registracije, ili na period od godinu ili više dana. Samim tim će to lice morati ili prevesti vozilo pre isteka roka važenja, ili vas pozvati da mu produžite registraciju. U ovom slučaju vodite računa da se registracija može produžiti i 30 dana pre isteka.

Korisna strana ovlašćenja

Naravno da sve ima svoju dobru i lošu stranu, pa tako i davanje ovlašćenja trećim licima. Nekada su upravo ovlašćenja spas u naizgled nemogućim situacijama.

Ukoliko vlasnik vozila putuje u inostranstvo na neodređen vremenski period, i ne zna se da li će biti prisutan u vreme isteka registracije, naša preporuka je da pre odlaska overi ovlašćenje za potrebe registracije, odjave, promene tablica i saobraćajne dozvole nekoj osobi od poverenja, ili ovlašćenoj agenciji za registraciju vozila. U tom slučaju, ne postoji rizik da dođe do nemogućnosti registracije uzrokovanom odsustvom vlasnika.

Takođe, ukoliko postoji mogućnost da vlasnik iz bilo kog razloga može biti sprečen da lično ode u MUP za produženje registracije (bolest, invalidnost, radno vreme koje se poklapa sa radom šaltera u MUP-u…) predlažemo da na vreme overite ovlašćenje trećem licu za zastupanje pri procesu registracije.

Oslonite se na naše ljubazno osoblje, iskustvo u radu i odličnu ponudu.

Posetite nas u našem novo opremljenom prostoru svakog radnog dana od 08h do 16h.

Ili nas pozovite:

013/821-013
064/130-49-30