Prenos vlasništva za samo 15-ak minuta

Kupili ste vozilo?

Nije tajna da veliki broj naših vozača, gotovo po navici, odlaže prenos kupljenog polovnog vozila. Neki to čine zbog izbegavanja dodatnog troška prilikom kupovine, a drugi zato što smatraju da je dovoljno imati ovlašćenje za korišćenje vozila.

Naša topla preporuka je da kupljeno vozilo što pre prebacite na svoje ime, i budete sigurni da je vozilo vaše i u pravnom pogledu. Kod nas u Agenciji Fenix možete završiti prenos vlasništva za svega 15ak minuta.

Konačno jedna olakšavajuća okolnost kod kupoprodaje vozila

Dugo očekivana promena je stupila na snagu 31.03.2022. godine i možemo zaboraviti na čekanje Poreskih uprava u Srbiji za izdavanje Rešenja i potvrda o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava prilikom kupovine vozila. Postupak je potpun nov i ima mnogo izmena tako da ćemo pokušati da vam ukratko objasnimo kako se sada plaća porez.

ONO ŠTO JE NAJBITNIJE POSTUPAK JE OLAKŠAN I BRŽI, tako da se sada umesto i do nekoliko nedelja,  sve oko plaćanja poreza završava za nekih 10-tak minuta.

Samooporezivanje

Ovo je potpuna novina za plaćanje poreza. Ali šta ona ustvari znači? Znači da se porez više ne plaća na osnovu Rešenja Poreske uprave nego možete i sami preko portala E-plati, ubacivanjem podataka o novom vlasniku, kao i broj saobraćajne dozvole kupljenog vozila, dobiti tačan iznos poreza, račun na koji treba da ga uplatite i poziv na broj.

Svakako bih preporučila da se za ovo ipak obratite iskusnom osoblju Agencije Fenix, jer smo upoznati sa portalom E-plati i njegovim funkcionisanjem. Postupak povraćaja sredstava u slučaju greške nije ni malo lak i brz. Zato prepustite ovo profesionalcima.

Poreski obveznik – KUPAC

Ovo je potpuno suprotno od prethodnog Zakona u kome je poreski obveznik bio prodavac. Ovom promenom prestaje potreba za pravljenjem ugovora o poklonu kojima su ljudi masovno pribegavali kako bi izbegli gužve u pojedinim Poreskim upravama, slanje ugovora i potvrda brzom poštom.

Overa potpisa kod notara

Što se overe potpisa na ugovorima tiče, proces je ostao isti, stari i novi vlasnik moraju overiti svoje potpise kod notara, zajedno ili svako u svojoj opštini. Ali ovoga puta nema potrebe za plaćanjem overe velikog broja primeraka, jer su neke poreske uprave tražile original. Sada vam je praktično dovoljan samo jedan overen original za novog vlasnika, odnosno za predaju uz dokumentaciju u MUP-u. Uz overen kupoprodajni ugovor prilaže se i dokaz o  plaćenom  porezu čiji je iznos dobijen sa portala E-plati i na taj načim se menja vlasništvo, odnosno dobija nova saobraćajna dozvola.

Notar za overu potpisa nam je komšija, što dodatno ubrzava proces za Vas.

Bez zakazivanja, stresa i komplikacija. Vaša Agencija Fenix

Nova formula za izračunavanje vrednosti vozila

(320 x radna zapremina + 6400 x snaga motora) x koeficijent starosti vozila

Koeficijenti starosti:

 • 100% – na vozila do i preko jedne godine starosti
 • 90% – na vozila preko navršene dve godine starosti
 • 80% – na vozila preko navršene tri godine starosti
 • 70% – na vozila preko navršene četiri godine starosti
 • 60% – na vozila preko navršenih pet godina starosti
 • 50% – na vozila preko navršenih šest godina starosti
 • 45% – na vozila preko navršenih sedam godina starosti
 • 40% – na vozila preko navršenih osam godina starosti
 • 35% – na vozila preko navršenih devet  godina starosti
 • 30% – na vozila preko navršenih  10 godine starosti
 • na ovu vrednost primenjuje se porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5%.

Brzo i jednostavno

Čitav postupak je zaista olakšan, pa čak i u slučaju da su kupac i prodavac iz drugih opština, jer se i tablice mogu vratiti i odjaviti u mestu kupca. Kad ste konačno našli vozilo koje želite da kupite, napravite kupoprodajni ugovor i overite potpise,  kupac dalje sve sam završava. Sa portala E-plati generiše se uplatnica za plaćanje poreza. Kad se porez uplati sa dokazom o uplati i sa ugovorom pristupa se šalteru Mup-a radi promene vlasništva i izdavanja nove saobraćajne dozvole.

Vaša Agencija Fenix tu je da proces prenosa vlasništva učini još lakšim. Sve što je potrebno je da nam priložite saobraćajnu dozvolu, i važeće lične karte kupca i prodavca, ili lica ovlašćenog za zastupanje u procesu prodaje vozila. Naše osoblje sastavlja kupoprodajni ugovor, uplaćuje porez i registraciju, ili takse za zamenu tablica ili saobraćajne dozvole na našem šalteru PaySpot-a. Sledeći korak je overa kod notara koji se nalazi na samo 5min hoda od naše Agencije. Nakon overe prodavac je slobodan. Zamenu vlasništva na šalteru MUP-a kupac može obaviti lično, ili ostaviti nama da to uradimo.

Budite vlasnik svog vozila i na papiru!

Oslonite se na naše ljubazno osoblje, iskustvo u radu i odličnu ponudu.

Posetite nas u našem novo opremljenom prostoru svakog radnog dana od 08h do 16h.

Ili nas pozovite:

013/821-013
064/130-49-30